Dlaczego MarDron

Oferujemy naszym Klientom dogodne warunki współpracy:

Inspekcje interwencyjne ad-hoc w przypadku potrzeby szybkiego wykrycia przyczyn problemu. Jesteśmy dostępni w trybie 24/7.

Inspekcje kontrolne/utrzymaniowe -  w krótkim czasie identyfikujemy stan badanego elementu i umożliwiamy tym samym Klientowi podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. Dzięki temu Klient w większości przypadków nie musi wysyłać specjalistycznej ekipy tylko po potwierdzenie, że infrastruktura nie wymaga konserwacji/remontu.

Cykliczne sprawdzanie stanu infrastruktury - periodyczne dokumentowanie tych samych obiektów pozwala na oszacowanie szybkości zużywania się elementów, a tym samym optymalne planowanie konserwacji.

W każdym przypadku oferujemy Klientowi aktywne uczestnictwo w inspekcji czy to w miejscu jej prowadzenia czy też zdalnie z siedziby Zlecającego.

Jesteśmy gotowi podjąć współpracę także w niestandardowych projektach, które wymagają wsparcia z powietrza np. takich jak analiza składu gazów wylotowych z komina. Do każdej inicjatywy Klienta podchodzimy elastycznie i kreatywnie szukając najlepszego rozwiązania, które pozwoli odpowiedzieć Klientowi na stawiane przez niego pytanie lub rozwiązać zaistniały problem.

Każdą inspekcję przeprowadzamy z zachowaniem zasad BHP oraz wymogów prawa polskiego. Posiadamy:

Niezbędne uprawnienia (świadectwa kwalifikacji VLOS i BVLOS) wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ubezpieczenia OC

Wymagane prawem lekarskie badania lotnicze

Uzgodnione procedury przeprowadzania operacji powietrznych

Drony wyposażone w systemy autonomicznego powrotu do miejsca startu w sytuacji awaryjnej