Operujemy najnowocześniejszym sprzętem światowej klasy.

Nasze platformy wyposażone mogą być w jedną z  uzupełniających się kamer - termowizyjną wysokiej klasy oraz światła widzialnego z wielokrotnym  zoomem optycznym. Tylko taka konfiguracja zapewnia szybką i efektywną diagnostykę badanego obiektu.

Materiał filmowy i fotograficzny jest rejestrowany, archiwizowany i przekazywany klientowi do dalszej analizy. Proponujemy też współpracę "on site" - przedstawiciel zamawiającego jest obecny podczas inspekcji i wykorzystując dodatkową aparaturę sterującą samodzielnie fotografuje/rejestruje interesujące go elementy.

Oferujemy również transmisję HD "na żywo" z miejsca inspekcji wprost na dowolny komputer w dowolnym miejscu na świecie. Zleceniodawca ma i w takiej sytuacji wpływ na przebieg inspekcji - decyduje, co filmujemy i fotografujemy.

Nasze drony posiadają szerokie (nie tylko fotograficzne) spektrum zastosowań - dzięki specjalistycznym czujnikom jesteśmy w stanie tworzyć mapy skladu powietrza (w tym zanieczyszczeń pyłowych i gazowych) tak w przekrojach poziomych jak i pionowych