Rolnictwo precyzyjne i leśnictwo

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych kamer termowizyjnych i multispektralnych jesteśmy w trakcie nalotu fotograficznego w stanie określić i zinwentaryzować:

Strefy zmiennego nawożenia

Strefy zmiennego nawodnienia

Stan zdrowia roślin (w tym indeks NDVI)

Wielkości zniszczeń w uprawach i płodach rolnych wskutek klęsk żywiołowych, działalności zwierzyny leśnej

Ryzyko pożarów

Drogi leśne

Dominujące na badanym obszarze gatunki roślinności

Kondycję zdrowotną upraw leśnych

Powierzchnię działek rolnych i leśnych

Wysokość drzewostanu

MarDron | Chełmżyńska 19 04-247 Warszawa | info@mardron.com | Tel: (+48) 602206257 | NIP: 9521640273