Budowle, drogi, wykopy, odkrywki - dokumentacja z powietrza

Wykonujemy dokumentację zdjęciową postępu prac budowlanych. Cykliczna fotografia powietrzna  pozwala ocenić postęp prac zwłaszcza na rozległych powierzchniowo obiektach takich jak:

Inwestycje drogowe

Budynki wielkopowierzchniowe

Osiedla mieszkaniowe

Hale magazynowe

Kopalnie odkrywkowe

Monitorujemy stan infastruktury hydroinżynieryjnej. Jesteśmy przygotowani do wykonywania obmiarów hałd, zwałowisk i przeliczania ich objętości.